Jak vylepšujeme uživatelské testování

25. květen 2020 | Hlavní, Blog, Inspirujeme, Jak fungujeme

V loňském roce jsme udělali první pokusy s novou formou uživatelského testování za účelem odhalit nejasnosti a chyby při používání jednoho z modulů našeho informačního systému Cygnus. V jedné místnosti se sešlo cca 10 lidí, každý dostal papír, na kterém byly modelové úkoly týkající se práce v daném modulu. Každý pracoval sám za sebe a na konci testování bylo porovnání výsledků, při kterém mohli jednotliví účastníci testování připomínkovat práci s programem nebo jeho fungování.

Ve 4. kvartálu 2019 se nám povedlo posunout toto uživatelské testování na novou úroveň. Co konkrétně se nám podařilo zlepšit?

  • Začali jsme s testováním dřív, nečekali jsme až bude modul dokončený.  

  • Změnili jsme způsob testování z hromadného na individuální.  

  • Testy jsme začali nahrávat, nikoli jen obrazovku, ale i samotného uživatele, protože emoce jsou klíčové.

  • Zavedli jsme několik metrik pro měření úspěšnosti testu – například splnění / nesplnění úkolů, porovnáváme čas strávený na úkolu s referenčním časem, ptáme se uživatele na jeho subjektivní hodnocení úkolů.

  • Nově uživatelům po testu dáváme kartičky, na kterých jsou přídavná jména, která jim pomáhají ohodnotit produkt.

  • Do testování jsme zapojili i externí uživatele.

  • Kromě zpětné vazby od uživatelů analyzujeme nahrávky a hledáme příležitosti ke zlepšení.

  • Zorganizovali jsme workshop, kde vývojáři měli možnost dívat se na záznam z testů a přímo vidět, jak se uživatelům dařilo nebo naopak nedařilo.

Uživatelské testování nám pomáhá být o krok blíž k našemu uživateli a vytvářet produkt, který uživatelé budou umět používat a který jim bude opravdu pomáhat při jejich práci.

Renata Balíková

HR manažer
Ve firmě od roku 2019