Postřehy z konference o produktovém managementu a inovacích Product inAgile

6. leden 2020 | Hlavní, Blog

Na začátku prosince loňského roku proběhla v Praze konference zaměřená na novinky a sdílení zkušeností v oblasti produktového managementu. Konference se zúčastnili naši tři product owneři – Martin Szolár, Martin Vichnar a David Kopal a tento článek se vrátí k tématům, která je nejvíce zaujala i s příklady, jak daná témata řešíme u nás v IRESOFTu.

 

 

Jak propojit vývoj se zákazníkem a jeho potřebami (přednášející Martin Michalík)

Martin Michalík z Kentico se ve své přednášce podělil o přístupy v oblasti produktového managmentu v zákaznickém kontextu. Mluvil o tom, jaké metody v Kentico vyzkoušeli, a přinesl i doporučení, jak fungování v týmech změnit, aby se podařilo co nejvíce propojit vývoj se zákaznickými potřebami. Hlavní úlohou product ownera je být mezičlánkem mezi vývojem a zákazníkem a předávat na obě strany všechny potřebné informace. Bohužel se většinou komunikují směrem k vývoji pouze problémy a chyby a úspěchy bývají opomíjeny. My v IRESOFTu už pracujeme na tom, aby product owner dotáhl potřeby zákazníka až do týmu, tzn., aby byli do vývoje zapojeni všichni a sdíleli spolu nejen chyby, ale i úspěchy a pozitivní zpětnou vazbu od zákazníka. Například sdílíme přes komunikační nástroj Teams konkrétním malým týmům, který daný problém řeší (cca 5 lidí), krátkou informaci od zákazníka („první objednávka úspěšně odeslána“) nebo vykopírujeme části e-mailu.

 

Refresh! Jak opět nastartovat globální růst produktu? (přednášející Tomáš Heřmanský a Natálie Schinková)

Tomáš Heřmanský a Natálie Schinková z Avastu se zaměřili na praktický příklad stagnujícího produktu pro koncové zákazníky a hovořili o problematice uživatelského testování a jeho měření. Uživatelské testování umožňuje získat pohled uživatelů produktu, jejich způsob myšlení i způsoby používání produktu. U nás jsme si už uživatelské testování také vyzkoušeli.  Pozvali jsme kolegy z firmy, aby se stali testery a vyzkoušeli si v programu konkrétní příklady. Vše jsme nahrávali a dokumentovali, a tak jsme zjistili, jaké problémy se při užívání produktu mohou objevit. Protože se nám tento způsob testování velmi osvědčil, chceme jej dál používat a rozvíjet s cílem vytvořit z CYGNUS2 samovysvětlující produkt, který je pro uživatele dobře čitelný.

 

Produktový vývoj a práce na dálku. Love or hate? (přednášející Miroslav Žebrák)

Miroslav Žebrák, Head of product development ve společnosti LMC s.r.o., představil typy vzdálené spolupráce, které v LMC používají, dále mluvil o tom, jak práce na dálku ovlivnila každodenní práci a jaký význam měla pro firemní kulturu. Práce na dálku se stává povinnou součástí IT prostředí, a protože u nás v IRESOSFTu máme hodně mimobrněnských kolegů, téma práce na dálku je pro nás velmi aktuální. Abychom byli co nejvíce propojeni, využíváme různé online nástroje, v optimálním případě kamery, které se nám v komunikaci velmi osvědčily. Pokud jste totiž v rozhovoru naživo, více se schůzce věnujete, můžete gestikulovat, hlasovat a celková komunikace je na vyšší úrovni. Pokud si k tomu nastavíte a dodržujete pravidla komunikace, může tato forma spolupráce skvěle fungovat. Třeba u standupů se snažíme, aby byli všichni účastníci připojeni na dálku, v ostatních případech mají „remote“ lidé zapnutou kameru a mluví se skupinkou v zasedačce, která má také zapnutou kameru.  Také se snažíme držet pravidla neřešit nic poté, jakmile ukončíme společný hovor, protože ti, co jsou „remote“, jsou vyřazeni z diskuze a nemohou se k tématu vyjádřit.

 

 

Celkově konference přinesla spoustu inspirace nejen v oblasti produktového managementu, ale také v oblasti vývoje a agile. Příjemné bylo zjištění, že žádné z témat pro nás nebylo překvapením, spíše jsme se ujistili, že jdeme v oblasti vývoje správným směrem.

Pokud byste měli zájem o více informací a materiálů z konference, videozáznamy i prezentace jsou dostupné na https://productinagile.cz/archiv/

 

 

Renata Balíková

HR manažer
Ve firmě od roku 2019