Vedení a samoorganizovanost týmů

19. leden 2024 | Hlavní, Blog, Inspirujeme

Vedení a samoorganizovanost týmů

Úspěch a efektivita týmu často závisí na jeho vedení. Přísloví říká, že „ryba smrdí od hlavy“, a v kontextu vedení týmu to znamená – jaký je vedoucí, takový je tým. Způsob vedení a přístup vedoucího mají zásadní dopad na schopnost týmu se samoorganizovat a efektivně fungovat. V této souvislosti je důležité rozlišovat mezi lídrem a manažerem. Zatímco manažer se zaměřuje na řízení, plánování a organizování, lídr inspiruje, motivuje a povzbuzuje tým k samostatnosti a inovacím. Lídr chápe, že skutečná síla týmu spočívá v jeho schopnosti samoorganizovat se a efektivně spolupracovat bez nepřetržitého dohledu.

JAK TEDY NA TO?

Budujte bezpečné prostředí

Vytvoření bezpečného a podporujícího pracovního prostředí je klíčové. Bezpečné prostředí znamená místo, kde se členové týmu cítí pohodlně sdílet názory, předkládat nápady a otevřeně komunikovat bez obavy z kritiky nebo odmítnutí. Vedoucí by měli aktivně pracovat na vytváření atmosféry důvěry a respektu, kde je každý názor ceněn a každý člen týmu se cítí hodnotný a důležitý.

Omezte mikromanagement

Mikromanagement dusí kreativitu a iniciativu. Začněte tím, že se zastavíte a zeptáte se: "Musím to opravdu kontrolovat?" Pověřte členy týmu menšími projekty a nechte je, aby si sami zorganizovali postup práce. Tímto způsobem budujete důvěru a umožňujete jim rozvíjet své dovednosti.

Snižte ego a delegujte zodpovědnost

Snažte se stát "zbytečným". Delegujte odpovědnosti a rozhodovací pravomoci. To znamená poskytnout týmu svobodu v rozhodování o tom, jak dosáhnout cílů, aniž by byli omezováni přísnými pravidly.

Podporujte osobní rozvoj

Investujte čas a zdroje do rozvoje dovedností vašeho týmu. Nabídněte školení, workshopy nebo mentoring. Podporujte jejich cestu k získávání nových dovedností a znalostí, které mohou aplikovat v praxi.

Vytvořte kulturu otevřené zpětné vazby

Zpětná vazba je zásadní pro růst a samoorganizaci. Vytvořte prostředí, kde je zpětná vazba pravidelná, konstruktivní a dvousměrná. To pomáhá týmu učit se z chyb a neustále se zlepšovat.

Uznání a ocenění

Oceňte úspěchy a přiznejte chyby. Uznání úspěchů týmu posiluje motivaci a buduje pocit hrdosti a sounáležitosti. Je to klíčové pro podporu samoorganizace.

Flexibilita a adaptabilita

Flexibilita a adaptabilita jsou dalšími klíčovými prvky samoorganizovaných týmů. Vedoucí by měli podporovat tým v průzkumu nových přístupů a řešení, povzbuzovat experimentování a riskování v bezpečném prostředí. Toto umožňuje týmu rozvíjet se a přizpůsobovat se novým výzvám, což je nezbytné v neustále se měnícím pracovním prostředí.

Porady jako lakmusový papírek

Jeden z nejjasnějších ukazatelů, zda je tým skutečně samoorganizovaný, lze pozorovat na týmových poradách. Pokud je vedoucí ten, kdo mluví nejvíce, je to známka, že tým ještě nedosáhl plné míry samoorganizace. Naopak, když vedoucí naslouchá a členové týmu aktivně přispívají, sdílejí nápady a řeší problémy, je to důkaz, že vedoucí úspěšně delegoval autoritu a tým je na dobré cestě k samostatnosti a efektivitě.

Samoorganizace týmu není něco, co se stane přes noc. Vyžaduje to trpělivost, důvěru a ochotu se učit. Jako vedoucí máte možnost tuto cestu usnadnit. Klíčem je podpora, důvěra a odhodlání k rozvoji vašeho týmu.

 

Pepa Holán

Projektový a procesní manažer
Ve firmě od roku 2009