Video diagnostika v iresoftím náboru

21. září 2020 | Hlavní, Inspirujeme, Jak fungujeme

Pokud aktuálně zvažujete vhodnou alternativu pro osobní setkávání s kandidáty, mohla by se vám hodit moje zkušenost s využíváním video dotazníků (video diagnostiky) v aplikaci Ycluster (www.ycluster.com), kterou několik měsíců při náboru nových iresofťáků využíváme.

Na aplikaci Ycluster jsme narazili vlastně náhodou na základě doporučení, a tak jsme si řekli, že službu vyzkoušíme a zjistíme, jaké možnosti nabízí, a jestli nám jejich použití vůbec něco přinese. Nic se ale nezměnilo na tom, že se stále s většinou kandidátů v IRESOFTu setkáváme osobně, protože máme rádi tu zvláštní chemii při osobní schůzce, a protože nás to baví.  

Jak s aplikací pracujeme?

Zatím využíváme Ycluster dvěma způsoby. Jednak používáme video diagnostiku pro první selekci kandidátů v začátku výběrového řízení nebo vyplnění video dotazníku zařazujeme až v závěru výběrového procesu, kdy se na základě jeho obsahu necháváme zpracovat psychologický profil kandidáta.

  • První selekce kandidátů

V posledních měsících jsme hledali kandidáty na několik administrativních pozic a zájem uchazečů předčil naše očekávání. Na asistentku do našeho týmu Alveno se přihlásilo více než 300 kandidátů. S vedoucím týmu jsme chtěli dát šanci co nejvíce uchazečům, proto jsme se rozhodli, že pro první selekci kandidátů využijeme právě video diagnostiku, tj. video záznam odpovědí kandidátů na sadu otázek, podle kterého jsme vytipovali kandidáty na osobní setkání.

  • Video diagnostika vybraného kandidáta před posledním kolem výběrového řízení

Častěji využíváme video dotazník jako podklad pro následné zpracování psychologického profilu kandidáta. Jeho vyplnění zařazujeme až v okamžiku, kdy má za sebou kandidát zpracování úkolu, setkal se s kolegy z týmu, měl možnost si prohlédnout pracovní prostředí, detailněji se seznámil s náplní práce, a měl by už mít i jasnou představu o tom, co by se od něj v IRESOFTu čeká. Výsledný psychologický profil a záznam potom slouží jako jeden z podkladů pro závěrečnou schůzku s majitelem firmy.

Jak to funguje?  

Samotné vytvoření video dotazníku v aplikaci Ycluster (https://ycluster.com/) je velmi jednoduché.  Po vyplnění základních informací o projektu si mohu vybrat kategorii práce odpovídající pracovní pozici (administrativa, specialista, management atd.) a po zvolení kategorie se mi pro danou kategorii nabídnou automaticky vhodné kompetence. Ty mohu libovolně změnit podle toho, co je pro nás u konkrétní pozice důležité. Pak už si jen vybírám sadu otázek v rámci zvolené kompetence, na které by měl kandidát odpovídat. Po dokončení výběru otázek vygeneruji odkaz, který posílám kandidátovi spolu s organizačními pokyny, a pro snadnější orientaci přikládám i tuto infografiku.

Po úspěšném pořízení videozáznamu získám přístup k nahrávce a následně i k psychologickému profilu kandidáta, který mi dodavatel vypracuje na základě mého předchozího zadání. Psychologický profil obsahuje vyhodnocení, do jaké míry kandidát splňuje vybrané kompetence, jeho silné stránky, rezervy, doporučení pro jeho osobní rozvoj, sebehodnocení kandidáta a interpretaci míry shody psychologického profilu a sebehodnocení.

Malá ukázka z psychologického profilu kandidáta:

Co nám používání video diagnostiky zatím přineslo?

Video diagnostiku jsme prozatím využili pro posouzení kandidátů na pozice v IT, marketingu, administrativy a zákaznické podpory. Pokud bych měla vyzdvihnout hlavní pozitiva používání, tak mezi ně patří:

  • Úspora času jak na straně naší, tak kandidáta. Kandidát nemusí nikam cestovat, může si dotazník vyplnit kdykoli a odkudkoli chce. My máme zase možnost si video nahrávku kdykoli přehrát, kandidáta více poznat a k jednotlivým odpovědím se vracet.  

  • Můžeme dát ve výběrovém řízení příležitost většímu množství kandidátů, než se kterými bychom se byli schopni osobně potkat.  

  • Otázky v rámci dotazníku je možné zvolit s ohledem na potřeby konkrétní pozice. Při jeho sestavení je možné vybírat z nabídnutých otázek, takže není nutné otázky složitě vymýšlet, případně je možné otázky rozšířit o svoji vlastní sadu dotazů.

  • Posouzení kandidáta další nestrannou osobou, která nás upozorní na možná rizika i rezervy.

  • Zhodnocení kandidáta ve vztahu ke zvoleným kritériím a potřebám konkrétní pozice.

  • Výsledná zpráva je jasná a srozumitelná i pro laika.

  • Rychlost zpracování psychologického profilu ze strany dodavatele a možnost následné telefonické konzultace.

  • Příležitost dát relevantní zpětnou vazbu kandidátovi, kterému zprávu vždy předávám a zajímá mě jeho pohled na výsledek.

Jaké jsem objevila nevýhody?

Jako jedinou nevýhodu vidím vyšší administrativní náročnost v začátcích používání video diagnostiky, kdy jsem si musela vytvořit šablony pro komunikaci s uchazeči a naučit se pracovat s aplikací. Při aktivním používání je potom nutné počítat s časem na sestavení dotazníku pro konkrétní pozici, rozesílání informací kandidátům a potom shlédnutí pořízených záznamů.

Co na to kandidáti?

I když už registruji videodotazníky v oblasti HR delší dobu, je pro 99 % kandidátů, se kterými jsem se potkala, tato forma pohovoru stále novinkou. Proto už od prvního našeho kontaktu kandidáta připravuji na to, že součástí výběrového řízení je nově i video diagnostika. V průběhu našich setkání pak pečlivě vysvětluji, co video dotazník obnáší a k čemu slouží. Při zasílání odkazu posílám také podrobné informace, jak s aplikací pracovat a co dělat v případě potíží.  

Už v začátku používání jsem byla smířena s tím, že se mohou objevit kandidáti, kteří nebudou chtít video diagnostiku podstoupit. Za dobu, co tento nástroj používáme, odmítla vyplnění pouze jedna kandidátka. Zpočátku mě to mrzelo, ale pak jsem si uvědomila, že vlastně vidím, jak je kandidát otevřen novinkám a jak rád zkouší nové věci. V IRESOFTu rádi věci posouváme a vylepšujeme, a pokud kandidátovi vadí vyzkoušet něco nového, nabízí se otázka, jestli je opravdu tím pravým člověkem do IRESOFTu.

Pokud jde o zpětnou vazbu kandidátů na práci s aplikací, tak většina bere tuto formu pohovoru jako zajímavou zkušenost. Negativně hodnotí pouze absenci okamžité zpětné vazby na své odpovědi - ve smyslu „nevidím, ke komu mluvím“. Jde vidět i počáteční nervozita uchazečů, která však s každou další otázkou opadá. S výsledky vypracovaných psychologických profilů se zatím všichni kandidáti ztotožnili a zprávu hodnotí jako odpovídající. Na druhou stranu pro nás zatím nebyly výsledky psychologických profilů žádné překvapení a spíše potvrdily náš úsudek o kandidátovi.

Video diagnostiku bych chtěla dál využívat a sama jsem zvědavá, do jaké míry se časem potvrdí psychologické profily nováčků, na kterých jsme už video diagnostiku vyzkoušeli.

 

Renata Balíková

HR manažer
Ve firmě od roku 2019