Expertní skupiny a vývoj produktu

7. Červen 2022 | Hlavní, Blog, Inspirujeme, Jak fungujeme

Na expertních skupinách se dnes pravidelně scházejí všichni z firmy, kdo mají čím přispět v dané oblasti, k vývoji určité funkčnosti nebo ke konkrétnímu projektu. Zde sdílejí své zkušenosti, včetně těch z terénu. Součástí expertní skupiny je obvykle obchodní konzultant, product owner, zástupce vývoje (jde-li právě o nový projekt), zástupce implementačního týmu a také zástupce podpory - helpdesku. Společně plánují konkrétní projekt do těch největších podrobností (doslova do posledního tlačítka či okýnka).

Témata expertních skupin se liší podle toho, zdali-jde o „business as usual“, tedy údržbu konkrétní části programu nebo o nový projekt. Zde se mimo jiné řeší i to, jak bude probíhat komunikace s uživateli nebo jaké výzkumy bude třeba do projektu zařadit. Díky účasti na expertní skupině týkající se nově vznikajícího projektu je i samotný vývojář schopný ovlivnit od samého začátku finální podobu výsledku. Jeho role je důležitá také v tom usměrnit občas ostatní kolegy v nápadech, které by byly extrémně finančně nebo časově náročné nebo dokonce nereálné naprogramovat a ukazovat jim jiné cesty. Účast na těchto expertkách je tedy vhodná přesně pro ty vývojáře, kteří mají chuť ve finální podobě produktu něco ovlivnit. Díky "expertkám" pak vývojáři, kteří se jich účastní, přinesou do týmu ty nejaktuálnější informace z trhu i z jiných týmů.

Expertní skupina je v IRESOFTu nositelem veškerého know - how okolo produktu a zároveň šiřitelem zpráv napříč firmou. Díky ní se do vývoje dostanou ucelené informace, které dávají dohromady jeden velký příběh o tom, kdo je náš uživatel, jaké má starosti, co ho aktuálně nejvíce pálí a co je pro něj hlavní priorita. My můžeme tudíž následně přinést takové řešení, které zaručí, že se bude náš produkt neustále vylepšovat.

Expertní skupina ale rozhodně není to samé jako projektová skupina. Někdy dokonce běží obě dvě skupiny paralelně vedle sebe. Projektová skupina se stará, aby projekt dopadl dobře, má na starosti propagaci, záležitosti ohledně prodeje a je kontrolním orgánem celého projektu. Expertní skupina na druhou stranu namýšlí zadání, přichází s tím JAK to uděláme, jde do nejmenších detailů, sleduje statistiky, data a provádí výzkumy u zákazníka.

Věříme, že jít cestou expertních skupin nám přináší velikou konkurenční výhodu a otevírá úplně nové možnosti ve způsobu vývoje produktu. Díky expertním skupinám si jednotlivá oddělení nežijí ve svých bublinách, neprosazují svoje zájmy na úkor jiných týmů, ale naopak jsou propojena napříč celou firmou a společně identifikují to, kam bude vývoj v dalším období směřovat.

Lucie Přibylová

HR specialistka
Ve firmě od roku 2020